Защита на данните, бисквитки и отговорност


Променете настройките за защита на данните и бисквитки:

Използвайте следния бутон, за да отворите текста на бележката относно използването на бисквитки, който можете да използвате, за да промените свързаните настройки за защита на данните.

Отговорност по отношение на съдържанието на bg.regex-escape.com:

Съдържанието на страниците от bg.regex-escape.com е създадено с голямо внимание. Не се дава гаранция за коректността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Като доставчик на услуги, отговорността съгласно § 7 Abs.1 TMG за собствено съдържание на страниците на bg.regex-escape.com се прилага съгласно общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 TMG обаче няма задължение като доставчик на услуги да наблюдава предадената или съхранявана информация на трети страни или да разследва обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати. Отговорността за това позоваване обаче е възможна само от момента, в който ние осъзнаем конкретно законово нарушение. Веднага след като разберем за съответните законови нарушения, това съдържание ще бъде премахнато възможно най-скоро.

Отговорност по отношение на връзки на bg.regex-escape.com:

Офертата от bg.regex-escape.com може да съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание операторът на bg.regex-escape.com няма влияние. Следователно не се дава гаранция за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги отговаря за съдържанието на свързаните страници. Ако узнаем за законови нарушения, такива връзки ще бъдат премахнати възможно най-скоро.

Авторско право:

Съдържанието и произведенията, създадени от оператора на уебсайта на страниците на bg.regex-escape.com, са предмет на германското законодателство за авторското право. Възпроизвеждането, обработката, разпространението и всякакъв друг вид експлоатация извън границите на закона за авторското право изисква писменото съгласие на автора, създателя или оператора. Всяко изтегляне и копиране на този сайт е разрешено само за лична употреба. Всякакъв вид търговска употреба е забранена без изричното разрешение на законния автор! Доколкото съдържанието на страниците на bg.regex-escape.com не е създадено от самия оператор на сайта, се спазват авторските права на трети страни. За тази цел съдържанието на трета страна се маркира като такова. Ако нарушението на авторски права все пак стане очевидно, бихме помолили да ни уведомите за това. Ако узнаем за законови нарушения, такова съдържание ще бъде премахнато възможно най-скоро.

Защита на данните с един поглед:

Главна информация

Следващата информация предоставя лесен преглед на това, което се случва с личните ви данни, когато посетите нашия уебсайт. Личните данни са всички данни, с които можете да се идентифицирате лично. Подробна информация по въпроса за защитата на данните можете да намерите в нашата декларация за защита на данните, изброена под този текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данните на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в отпечатъка на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се записват автоматично от нашите ИТ системи, когато посетите уебсайта. Това са предимно технически данни (например интернет браузър, операционна система или време на преглед на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Имате право да получавате безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни по всяко време. Също така имате право да поискате корекция, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правната бележка, ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посетите нашия уебсайт, вашето поведение при сърфиране може да бъде статистически оценено. Това се прави главно с бисквитки и така наречените програми за анализ. Вашето поведение при сърфиране обикновено се анализира анонимно; поведението при сърфиране не може да бъде проследено до вас. Можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Подробна информация за това можете да намерите в следната декларация за защита на данните.

Можете да възразите срещу този анализ. Ще ви информираме за възможностите за възражение в тази декларация за защита на данните.

Обща информация и задължителна информация:

Datenschutz

Операторите на този уебсайт се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да се идентифицирате лично. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява също как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни през Интернет (например при комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните срещу достъп на трети страни.

Бележка за отговорния орган

Отговорният орган за обработка на данни на този уебсайт е:

deLuxeTuning.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@regex-escape.de


Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други лица взема решения за целите и средствата за обработка на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Отмяна на вашето съгласие за обработка на данни

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Достатъчен е неформален имейл до нас. Законността на обработката на данните, извършена преди оттеглянето, остава незасегната от отмяната.

Право на обжалване пред отговорния надзорен орган

В случай на нарушения на закона за защита на данните заинтересованото лице има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган. Компетентният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е държавният служител по защита на данните на федералния щат, в който се намира нашата компания. Списък със служителите по защита на данните и техните данни за контакт можете да намерите на следния линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Право на преносимост на данните

Имате право да имате данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, предаден на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните на друго отговорно лице, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

Информация, блокиране, изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация за съхраняваните лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правната бележка, ако имате допълнителни въпроси по темата на личните данни.

Възражение срещу рекламата на пощата

С настоящото възразяваме срещу използването на данните за контакт, публикувани в контекста на задължението за отпечатване за изпращане на нежелани рекламни и информационни материали. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като нежелана поща.

Събиране на данни на нашия уебсайт:

Бисквитки

Някои от уебсайтовете използват така наречените бисквитки. Бисквитките не увреждат компютъра ви и не съдържат вируси. Бисквитките служат, за да направят нашата оферта по-лесна за ползване, по-ефективна и по-безопасна. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се записват от вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „бисквитки на сесията“. Те автоматично се изтриват след посещението ви. Други бисквитки остават съхранени на вашето устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключвате приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки, когато затворите браузъра. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, от които се нуждаете (напр. Функция на количката за пазаруване), се съхраняват на основание чл. f GDPR запазен. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява бисквитки за технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Доколкото се съхраняват други бисквитки (напр. Бисквитки за анализ на вашето поведение при сърфиране), те ще бъдат третирани отделно в тази декларация за защита на данните.

Категория бисквитки „Функция“

„Бисквитките“ в категория „Функция“ са чисто функционални и необходими за работата на уебсайта или за изпълнението на определени функции. Следователно доставчиците от тази категория не могат да бъдат деактивирани.

доставчици

 • bg.regex-escape.com

Категория „бисквитки“ „използване“

„Бисквитките“ в категорията „Използване“ идват от доставчици, които предоставят определени функционалности или съдържание, като функции на социалните медии, видео съдържание, шрифтове и др. Доставчиците в тази категория влияят върху това дали всички елементи на страницата функционират правилно .

доставчици

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Категория бисквитки „Измерване“

„Бисквитките“ от категорията „Измерване“ идват от доставчици, които могат да анализират достъпа до уебсайта (разбира се анонимно). Това предоставя преглед на ефективността на уебсайта и как се развива. От това могат да се извлекат мерки, например за подобряване на сайта в дългосрочен план.

доставчици

 • google.com

Категория бисквитки „Финансиране“

„Бисквитките“ от категорията „Финансиране“ идват от доставчици, чиито услуги финансират оперативните разходи и част от уебсайта. Това подкрепя продължаващото съществуване на уебсайта.

доставчици

 • google.com

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на уебсайт автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

 • Тип браузър и версия на браузъра
 • използвана операционна система
 • Препращащ URL адрес
 • Име на хост на компютъра за достъп
 • Час на заявката на сървъра
 • IP адрес

Тези данни не се комбинират с други източници на данни.

Тези данни се събират въз основа на член 6, параграф 1, буква 1. f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безгрешно представяне и оптимизиране на уебсайта си - за това трябва да бъдат записани регистрационните файлове на сървъра.

Социална медия:

Приставки за Facebook (бутон „харесване и споделяне“)

Приставките на социалната мрежа Facebook, доставчик Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ, са интегрирани на нашите страници. Можете да разпознаете приставките на Facebook по логото на Facebook или бутона „Харесване“ на нашия уебсайт. Можете да намерите общ преглед на приставките на Facebook тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Когато посетите нашия уебсайт, се установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook чрез приставката. Facebook получава информацията, че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона „Харесвам“ на Facebook, докато сте влезли във вашия акаунт във Facebook, можете да свържете съдържанието на нашите страници с вашия Facebook профил. Това позволява на Facebook да присвои вашето посещение на нашия уебсайт на вашия потребителски акаунт. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на страниците не знаем за съдържанието на предадените данни или използването им от Facebook. Можете да намерите повече информация за това в декларацията за защита на данните на Facebook на адрес: https://de-de.facebook.com/policy.php

Ако не искате Facebook да може да присвоява вашето посещение на нашия уебсайт на вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от вашия потребителски акаунт във Facebook.

Приставка Google+

Нашите страници използват функции на Google+. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Събиране и разпространение на информация: Можете да използвате бутона Google+, за да публикувате информация по целия свят. Вие и другите потребители получавате персонализирано съдържание от Google и нашите партньори чрез бутона Google+. Google запазва както информацията, която сте дали +1 за съдържание, така и информация за страницата, която сте разгледали, когато сте щракнали +1. Вашето +1 може да се покаже като подсказка заедно с името на вашия профил и снимка в услугите на Google, като например в резултатите от търсенето или в профила ви в Google, или на други места в уебсайтове и реклами в интернет.

Google записва информация за вашите +1 дейности, за да подобри услугите на Google за вас и други. За да можете да използвате бутона Google+, ви е необходим глобално видим публичен потребителски профил в Google, който трябва да съдържа поне името, избрано за профила. Това име се използва във всички услуги на Google. В някои случаи това име може да замени и друго име, което сте използвали при споделяне на съдържание чрез вашия акаунт в Google. Идентичността на вашия потребителски профил в Google може да бъде показана на потребители, които знаят вашия имейл адрес или които имат друга идентифицираща информация за вас.

Използване на събраната информация: В допълнение към целите, посочени по-горе, информацията, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните на Google. Google може да публикува обобщена статистика за +1 активността на потребителите или да ги предава на потребители и партньори, като издатели, рекламодатели или свързани уебсайтове.

Инструменти за анализ и реклама:

Google Analytics

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics използва така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се записват на вашия компютър и позволяват да се анализира използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Съхранението на бисквитките на Google Analytics се основава на член 6, параграф 1, буква f от ОРЗД. Операторът на уебсайт има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своята реклама.

IP анонимизация

Активирахме функцията за анонимизиране на IP на този уебсайт. В резултат на това вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в държави-членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден на САЩ. Пълният IP адрес се предава само на сървър на Google в САЩ и се съкращава там в изключителни случаи. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването от вас на уебсайта, да съставя отчети за дейността на уебсайта и да предоставя на оператора на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Приставка за браузър

Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като настроите съответно софтуера на браузъра си; бихме искали обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в пълната им степен. Можете също така да ни попречи да събира данните, генерирани от бисквитата и във връзка с ползването на сайта (включително IP адрес) и от технологични тези данни чрез изтеглянето на приставката на браузъра на разположение на следния адрес и инсталирате: HTTPS: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Възражение срещу събирането на данни

Можете да попречите на Google Analytics да събира вашите данни, като щракнете върху бутона по-долу. Това показва информацията и опциите за настройка за използването на бисквитки, като кликнете върху "", вие деактивирате, наред с други неща, събирането на вашите данни в нашия акаунт в Google Analytics:

Можете да намерите повече информация за това как Google Analytics обработва потребителски данни в политиката за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Обработка на данни за поръчки

Сключихме договор за обработка на данни за поръчки с Google и изпълняваме изцяло строгите изисквания на германските органи за защита на данните, когато използваме Google Analytics.

Демографски характеристики в Google Analytics

Този уебсайт използва функцията „демографски характеристики“ на Google Analytics. Това позволява да се създават отчети, които съдържат информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от рекламиране въз основа на интереси от Google и данни за посетители от доставчици на трети страни. Тези данни не могат да бъдат възложени на конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез рекламните настройки в профила си в Google или като цяло да забраните събирането на вашите данни от Google Analytics, както е описано в раздела „Възражение срещу събирането на данни“. Този уебсайт използва функцията „демографски характеристики“ на Google Analytics. Това позволява да се създават отчети, които съдържат информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от рекламиране въз основа на интереси от Google и данни за посетители от доставчици на трети страни. Тези данни не могат да бъдат възложени на конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките на рекламите във вашия акаунт в Google или като цяло да забраните събирането на вашите данни от Google Analytics, както е описано в раздела „Възражение срещу събирането на данни“.

Google AdSense

Този уебсайт използва Google AdSense, услуга за интегриране на реклами от Google Inc. („Google“). Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. Google AdSense използва и така наречените уеб маяци (невидими графики). Тези уеб маяци могат да се използват за оценка на информация като посетителски трафик на тези страници.

Информацията, генерирана от бисквитки и уеб маяци за използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес) и доставката на рекламни формати, се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Тази информация може да бъде предадена от Google на договорни партньори на Google. Google обаче няма да обедини вашия IP адрес с други данни, съхранявани за вас.

Съхранението на бисквитките на AdSense се основава на член 6, параграф 1, буква 1. f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своята реклама.

Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки, като настроите съответно софтуера на браузъра си; ние обаче бихме искали да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в пълната им степен. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да обработваме данните, събрани за вас от Google по описания по-горе начин и за целите, посочени по-горе.

Приставки и инструменти:

Google Web Fonts

Тази страница използва така наречените уеб шрифтове, които се предоставят от Google, за еднакво показване на шрифтове. Когато извикате страница, браузърът зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да показва правилно текстове и шрифтове.

За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на Google. Това дава на Google знание, че нашият уебсайт е достъпен чрез вашия IP адрес. Google Web Fonts се използват в интерес на еднакво и привлекателно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква 1. f GDPR.

Ако браузърът ви не поддържа уеб шрифтове, компютърът ще използва стандартен шрифт.

Допълнителна информация за уеб уеб шрифтовете може да бъде намерена на https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за защита на данните на Google: https://www.google.com/policies/privacy/


Покажи